Rà soát, xây dựng các phương án ứng phó với dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho công nhân tại doanh nghiệp

Theo đó, ngoài tiếp tục vận động đoàn viên, CNVC-LĐ đeo khẩu trang nơi công cộng và không tụ tập đông người khi không cần thiết, các cấp CĐ cần phối hợp với chính quyền địa phương, chuyên môn đồng cấp, ngành y tế và người sử dụng lao động rà soát, xây dựng các phương án, kịch bản phòng chống dịch cho công nhân, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Bên cạnh đó, CĐ các cấp phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các KCX-KCN, khu kinh tế, nơi làm việc, khu cách ly tập trung cho chuyên gia và người lao động của doanh nghiệp.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý các cấp CĐ tiếp tục nắm bắt thông tin, nghiên cứu và đề xuất biện pháp mới nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tin-ảnh: N.Hà