Ứng viên tham gia ứng tuyển tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Ảnh minh họa: internet
Ứng viên tham gia ứng tuyển tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Ảnh minh họa: internet

Kể từ ngày 10-4, hợp đồng ký kết về DVVL phải bảo đảm nội dung cụ thể của DVVL cung cấp, phương thức thực hiện hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của các bên; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng… Hợp đồng thực hiện việc giới thiệu hoặc cung ứng lao động phải quy định rõ trách nhiệm theo dõi tình trạng việc làm trong thời gian lao động thực hiện hợp đồng mùa vụ, hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với hợp đồng từ đủ 12 tháng trở lên thì theo dõi tình trạng việc làm trong 12 tháng.

H.Nhung