Rèn kỹ năng nghề cho công nhân

Theo đó, CĐ cấp trênCĐ cơ sở vận động doanh nghiệp tạo điều kiện cho CN về kinh phí, thời gian tham gia các lớp do Trường Trung cấp Nghề - Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng tổ chức. Ngoài ra, CĐ cấp trên cơ sở chọn những ngành nghề có đông CN để phối hợp tổ chức hội thi “Bàn tay vàng” nhằm giúp người lao động có điều kiện rèn kỹ năng nghề.

CĐ cấp trên chủ động liên hệ: Trường Trung cấp Nghề - Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng, địa chỉ: TT17 Tam Đảo, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10; điện thoại: (08) 62.649.462 - 0903.770.105; email: votec@votec.vn, votec.center@gmail.com.

K.Linh