Tại Dự thảo Luật Quản lý Thuế sửa đổi đưa ra lấy ý kiến lần đầu vào tháng 11-2017, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án: cơ quan thuế sẽ thu cả thuế và BHXH bắt buộc hoặc chỉ phối hợp giữa cơ quan thuế và BHXH như hiện nay. Trong đó, cơ quan soạn thảo nghiêng về phương án sáp nhập và trao thêm cho thuế chức năng thu BHXH. Ngay sau đề xuất này của Bộ Tài chính, nhiều bộ, ngành đã có những phản ứng quyết liệt.

Rút đề xuất hợp nhất cơ quan thuế và BHXH - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCM

Cụ thể, lãnh Bộ LĐ-TB-XH đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành, tức thuế chỉ thu các khoản thuộc ngân sách nhà nước, còn BHXH vẫn thu các khoản bảo hiểm. 

Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng lưu ý Bộ Tài chính phải cân nhắc lại phương án hợp nhất thu thuế và BHXH. Bởi lẽ, việc hợp nhất 2 cơ quan có thể phát sinh thêm công việc cho cơ quan thuế. Trong khi đó, dữ liệu và nhân sự phục vụ cho ngành thuế cũng còn nhiều bất cập. 

Bộ Tư pháp đánh giá, việc chuyển đổi, sáp nhập thu thuế và BHXH sẽ ảnh hưởng lớn đến việc sắp xếp bộ máy của hai cơ quan. Ngoài đề nghị Bộ Tài chính có đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng đối với đề xuất sáp nhập 2 cơ quan thu, Bộ Tư pháp cho rằng, cần làm rõ thu các khoản BHXH mang tính chất bắt buộc có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quản lý Thuế hay không?  

Còn theo đại diện các cục thuế, cơ quan thuế thực hiện chức năng quản lý thu thuế và các khoản thu khác ngân sách đã rất khó khăn, doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế nhiều. Chưa kể, một số khoản thu cơ quan thuế còn phải ủy nhiệm thu cho các tổ chức khác, nên việc thực hiện thêm nhiệm vụ thu là rất khó khăn", các cục thuế góp ý.

Tiếp thu những ý kiến trên, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết nội dung trên sẽ được sửa đổi theo hướng: Cơ quan thuế chỉ phối hợp ở mức độ trao đổi, cung cấp thông tin với cơ quan BHXH; đồng thời, hai cơ quan sẽ phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra chuyên ngành..

Đ.Viên Ảnh: HOÀNG TRIÈU