Thành công nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua là các cấp ủy Đảng đã triển khai tốt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng, doanh nghiệp và các đoàn thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 1 quý/lần, đưa việc học và làm theo Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị.

SAMCO: Quy hoạch cán bộ từ công nhân trực tiếp sản xuất - Ảnh 1.

Đảng ủy SAMCO đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM phê duyệt. Trong số 5 người được Thành ủy đưa vào diện quy hoạch mở, có 1 công nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng.

Đ.Viên