Năm qua, hoạt động nổi bật của Đảng ủy SAMCO là triển khai có hiệu quả phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung thiết thực, phù hợp; hình thức sáng tạo, phong phú như: tổ chức hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát động cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp". Từ các phong trào, Đảng ủy SAMCO đã khen thưởng 22 tập thể và 66 cá nhân điển hình.

SAMCO: Tạo nguồn phát triển Đảng từ công nhân ưu tú - Ảnh 1.

Công nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất được Đảng ủy SAMCO tuyên dương

Bên cạnh đó, Đảng ủy SAMCO, doanh nghiệp thành viên và các đoàn thể còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực vì xã hội cộng đồng gắn với khẩu hiệu "Đồng hành và chia sẻ" của tổng công ty. Qua đó, đã đóng góp hơn 4 tỉ đồng cho các chương trình xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo vùng sâu, vùng xa... Từ kết quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo do Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát động, đã có 80 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tin-ảnh: T.Hương