Sân chơi cho CNVC-LĐ mê quan họ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Liên hoan thu hút 300 diễn viên quần chúng (từ 10 đến 41 tuổi) với hơn 120 tiết mục tham gia. Các thí sinh đã trình diễn những làn điệu dân ca quan họ với nội dung thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình làng nghĩa xóm, tinh thần hăng say lao động và tình yêu đôi lứa.

Ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động TP, cho biết liên hoan nhằm bảo tồn, phát triển nghệ thuật hát quan họ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận từ năm 2009 và góp phần phổ biến sinh hoạt văn hóa truyền thống trong CNVC-LĐ TP. Liên hoan kéo dài đến ngày 28-10.

H.Đào