Phòng Thông tin tuyên truyền Cục Quản lý Lao động ngoài nước trả lời: Việt Nam vừa nối lại cung ứng lao động giúp việc gia đình sang Đài Loan. Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn thí điểm, các doanh nghiệp chỉ được thu phí tương ứng 2.036 USD/người (chưa bao gồm tiền ký quỹ 800 USD/người). Trong đó, phí dịch vụ 1.000 USD, phí môi giới 400 USD. Các doanh nghiệp không được thu quá mức phí trên và phải thể hiện rõ trong hợp đồng, không được ép người lao động ký giấy vay nợ khống để lạm thu.

Đến nay có 53 doanh nghiệp xuất khẩu lao động đăng ký thí điểm đưa lao động giúp việc gia đình sang Đài Loan. Người lao động có thể vào website www.dolab.gov.vn để biết những doanh nghiệp rao tuyển trên mạng có nằm trong danh sách doanh nghiệp được thí điểm đưa lao động giúp việc gia đình sang Đài Loan hay không?