Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, cho biết dù ở bất kỳ cương vị nào, là người thợ máy hay Chủ tịch nước, Bác Tôn luôn hiến dâng cả đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Bác Tôn đã tổ chức, tập hợp những người cùng chí hướng, cảm hóa những kẻ lầm đường… và trở thành biểu tượng của sự nghiệp đại đoàn kết đồng bào, đồng chí, đoàn kết anh em, bạn bè quốc tế. Các thế hệ hôm nay cần phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy; về tinh thần anh dũng, bất khuất; về đức khiêm tốn, giản dị của người cộng sản kiên cường, mẫu mực Tôn Đức Thắng.

Sáng mãi nhân cách Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

CNVC-LĐ tham quan phòng trưng bày hiện vật tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP HCM)

Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tiếp nhận 17 ảnh tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II trao tặng.

Tin-ảnh: N.Hà