Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới, chưa tham dự cuộc thi nào và không có tranh chấp bản quyền; nội dung phản ánh được cuộc sống của công nhân, hoạt động của CĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế, CĐ Việt Nam. Mỗi tác giả tham dự tối đa 3 tác phẩm. Dự kiến việc công diễn, trao giải thưởng cuộc thi vào dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam.

Sáng tác ca khúc về công nhân, Công đoàn - Ảnh 1.

Các đại biểu góp ý tại hội nghị

Mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về giai cấp công nhân, tổ chức CĐ Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, phản ánh sự nỗ lực của các cấp CĐ tỉnh trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động có quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn.

Tin-ảnh: Q.Nhật