Ông Võ Văn Hùng, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được khiếu nại của chị Hương, chúng tôi đã chỉ đạo phòng nhân sự rà soát hồ sơ, quá trình làm việc của chị và thấy sau khi hết hạn thử việc, công ty đã dự thảo bản hợp đồng lao động, chuẩn bị giao kết. Tuy nhiên tại thời điểm đó, người phụ trách hồ sơ của chị Hương đột ngột nghỉ việc và hồ sơ của chị Hương không được bàn giao lại. Chúng tôi đã phê bình phòng nhân sự làm việc tắc trách và yêu cầu xúc tiến ký hợp đồng, đóng BHXH và truy trả các quyền lợi khác cho chị Hương.

Sao không ký hợp đồng? - Ảnh 1.