Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Ở đây nhiều đơn vị nhầm lẫn giữa loại HĐLĐ và hình thức trả lương. Loại HĐLĐ thì không có loại hợp đồng khoán việc. Khoán việc chỉ là hình thức trả lương khoán cho một công việc nào đó. Phân biệt hình thức trả lương thì có hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán. Còn phân biệt loại hợp đồng thì bao gồm không xác định thời hạn, có thời hạn từ đủ 12 đến dưới 36 tháng, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng.

Cần phân biệt loại hợp đồng và hình thức trả lương - Ảnh 1.

Thực tập sinh Việt Nam làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại Nhật Bản. Ảnh: Internet

Do đó công ty quay trở về loại hợp đồng để xác định đối tượng đóng BHXH. Từ ngày 1-1-2018, NLĐ có hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên phải tham gia BHXH. Do vậy hình thức lương khoán thế nào thì cũng phải quay trở lại thời gian thỏa thuận công việc để xác định quan hệ lao động, loại hợp đồng để từ đó xác định đối tượng có thuộc diện đóng BHXH hay không.