Sao không tính tiền làm thêm?

Bà Dương Thị Hoa, phó giám đốc công ty, trả lời: Khi tuyển dụng, công ty có cho người lao động lựa chọn mức lương tương ứng với số giờ làm việc trong ngày, nghĩa là nếu làm 6 ngày/tuần, mỗi ngày làm 8 giờ thì mức lương là 3,8 triệu đồng/tháng; nếu chọn ca làm việc 12 giờ/ngày thì mức lương được trả là 5 triệu đồng/tháng, tức đã trả cả tiền tăng ca trong đó. Qua làm việc với cơ quan chức năng, công ty nhận thấy cách tính gộp như trên chưa đúng nên sẽ điều chỉnh để tránh gây bức xúc cho người lao động.