Đại diện Công ty Nidec Tosok trả lời: Trong giai đoạn chị Phúc nghỉ việc, công ty có sự thay đổi về nhân sự phụ trách giải quyết chế độ BHXH cho công nhân dẫn đến chậm chốt và trả sổ cho người lao động. Hiện sổ chị Phúc đã được chốt xong vào ngày 23-4, đề nghị chị Phúc liên hệ với công ty để nhận sổ BHXH.

Sao không trả sổ BHXH? - Ảnh 1.