Mới đây, giám đốc thông báo miệng sẽ thử việc lại với toàn bộ công nhân (CN) trong 2 tháng. Nếu ai không đạt sẽ bị cho thôi việc. Sao chúng tôi phải thử việc 2 lần?".

Ông Nguyễn Mạnh Sang, giám đốc công ty, trả lời: Đúng là thời gian trước tôi có yêu cầu thử việc lại đối với toàn bộ CN trong 2 tháng. Đây là một trong những giải pháp công ty đưa ra nhằm chấn chỉnh ý thức, tác phong làm việc của CN, góp phần tăng năng suất lao động. Nói là thử việc nhưng thật ra trong 2 tháng đó công ty vẫn trả lương, đóng BHXH, BHYT đầy đủ và cũng chưa có ai bị cho nghỉ việc. Khi thực hiện giải pháp này, công ty không ngờ lại gây ức chế cho CN. Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm.