Qua nắm tình hình, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đã mở đường dây nóng bảo hộ công dân +82 106 315 6618, trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cũng công bố số điện thoại hỗ trợ +82 103 248 6886 để người lao động Việt Nam có thể liên hệ khi cần sự trợ giúp.

Sẽ có biện pháp hỗ trợ lao động Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao cũng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp chỉ đạo các công ty tư vấn du học sinh thông báo tình hình dịch Covid-19 đến các lao động, du học sinh đang có kế hoạch sang Hàn Quốc trong thời gian tới để chủ động phòng ngừa; thường xuyên giữ liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan (nhà trường, chủ sử dụng lao động, công ty môi giới sở tại…) để nắm tình hình, có biện pháp hỗ trợ đối với các lưu học sinh, lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tin-ảnh: G.Nam