Sẽ trả lương thời gian học nghề

Ông Hoàng Văn Hoanh, trưởng phòng tài vụ, trả lời: Sau khi kiểm tra lại hồ sơ, sổ sách, chúng tôi không tìm thấy giấy tờ chứng minh anh Hùng có học nghề ở công ty. Tuy nhiên sau đó, anh Hùng đã nhờ người xác nhận thời gian học nghề nên giám đốc chấp nhận trả đủ tiền lương học nghề 85% như đã hứa. Mời anh Hùng liên hệ với phòng tài vụ để nhận lương.