Sẽ truy đóng BHXH cho người lao động

Đại diện công ty trả lời: Do e ngại cơ quan BHXH không cho đóng bổ sung khi đã chốt sổ nên công ty đề nghị truy trả bằng tiền song chị Yến không chấp thuận. Sau đó, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan BHXH và được biết các trường hợp đóng thiếu vẫn được truy đóng. Do vậy, hiện công ty đang làm thủ tục truy đóng BHXH cho chị Yến.