BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9-9-2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp đơn vị đóng không đủ thời gian cho người lao động thì phải truy đóng. Như vậy công ty của bạn phải lập hồ sơ truy thu theo phiếu giao nhận hồ sơ 311 gửi đến cơ quan BHXH để được giải quyết.