Số lao động mới giảm 19,5% so cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Lao động ngành công nghiệp tại thời điểm 1-7 tăng 1,3% so với cùng kỳ tháng trước. Ảnh: TRỰC NGÔN

Số lao động đang làm việc trong các DN công nghiệp tại thời điểm 1-7, tăng 1,3% so với cùng thời điểm tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng thời điểm năm trước giảm 1,8%, trong đó lao động khu vực DN nhà nước giảm 1,4%; DN ngoài nhà nước giảm 3%; DN có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,2%.

Cũng tại thời điểm trên, số lao động làm việc trong các DN ngành khai khoáng tăng 0,4% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo giảm 1,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,1%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải giảm 1,1%.

Riêng trong tháng 7, cả nước có 13.200 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 239.300 tỉ đồng và số lao động đăng ký là 91.400 lao động (giảm 8,7% về số lao động mới so với tháng trước).

V.Linh