Hà Thị Hằng (TP Hà Nội) hỏi: "Công ty tôi có một trường hợp người lao động (NLĐ) bị động thai nghỉ quá 25 ngày làm việc. Xin hỏi với trường hợp này công ty có được quyền báo giảm BHXH của NLĐ này không? Nếu báo giảm thì khi NLĐ nộp giấy hưởng BHXH cho những ngày ốm đó có được BHXH duyệt không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 3, điều 85 Luật BHXH quy định: NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Điểm c, khoản 2, điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau: NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

Như vậy, trường hợp NLĐ không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng do bị ốm đau, công ty bà phải làm thủ tục báo giảm lao động và lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau để kịp thời bảo đảm quyền lợi về BHXH đối với NLĐ.