Theo ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ - Thẻ, BHXH Việt Nam, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực hiện an sinh xã hội nói chung, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện nói riêng. Nếu như tháng 12-2019 số người tham gia BHXH bắt buộc là 15.200.000 người; thì tháng 5-2020 con số này chỉ còn 14.404.000 người, giảm 796.000 người; số nợ BHXH, BHYT tăng trên 5% so với kế hoạch thu vào tháng 4-2020. Cũng tại thời điểm đó, có 538 doanh nghiệp (DN), đơn vị, tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 54.873 lao động với số tiền là 221 tỉ đồng thì đến tháng 5, có 1.158 DN, đơn vị, tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 105.929 lao động với số tiền là 391 tỉ đồng; xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương là 79.936 lao động; số người lao động (NLĐ) ngừng việc là 111 người. Lũy kế đến tháng 11 có 634 DN, đơn vị, tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất 74.339 lao động với số tiền là 325 tỉ đồng. Cùng với đó, số NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương là 168.163 lao động; số NLĐ ngừng việc là 585 người.

Số người tham BHXH bắt buộc giảm do dịch Covid -19 - Ảnh 1.

Dịch Covid-19 khiến tình hình việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng. Ảnh: AN CHI

Trước đó, Chính phủ và các cơ quan chức năng triển khai nhiều gói hỗ trợ và biện pháp thiết thực để hỗ trợ DN và người dân. Đơn cử như NLĐ phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người nghỉ việc không hưởng lương (800.000 đồng/người/tháng). Người sử dụng lao động được vay để trả một phần tiền lương cho NLĐ. Hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng kinh doanh (1 triệu đồng/hộ/tháng); người sử dụng lao động bị ảnh hưởng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng. 

D.Thu