Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,56 triệu người, tăng 28.000 người so với tháng 7-2020 nhưng giảm 637.000 người so với cuối năm 2019. Trong khi đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 786.000 người, tăng gần 49.000 người so với tháng 7-2020 và tăng 349.000 người so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 12,81 triệu người (đạt tỉ lệ 26% so với lực lượng lao động trong độ tuổi). Số người tham gia BHYT là 86,42 triệu người (đạt tỉ lệ 89,2% dân số tham gia BHYT).

Nguyên nhân đối tượng tham gia BHXH, BHYT giảm, theo BHXH Việt Nam, là do ảnh hưởng dịch Covid-19, các doanh nghiệp (DN) không nhập được nguyên liệu sản xuất từ nước ngoài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Để hỗ trợ DN sản xuất - kinh doanh, BHXH các địa phương đã thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 12-2020 đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính đến nay có 954 đơn vị được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tương ứng với 79.522 lao động và ước số tiền khoảng 326 tỉ đồng.

D.Thu