Năm 1995 chỉ có 2,2 triệu người tham gia thì đến tháng 8-2019 là 14,65 triệu người (tăng khoảng 5,7 lần). Năm 2008, năm đầu tiên triển khai BHXH tự nguyện, có hơn 6.000 người tham gia thì đến nay đã tăng khoảng 70 lần. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng tăng nhanh với 5,9 triệu người khi bắt đầu triển khai năm 2009 lên 12,9 triệu người. Đặc biệt, tỉ lệ tham gia BHYT trên tổng dân số tăng ấn tượng, với trên 85,2 triệu người tham gia, tương ứng với tỉ lệ bao phủ 89,8% dân số. Bên cạnh đó, số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 tăng 425,7 lần so với năm 1995.

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 70 lần - Ảnh 1.

Lao động tự do là đối tượng có thể tham gia BHXH tự nguyện Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong 25 năm qua, ngành BHXH đã giải quyết cho trên 112,5 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH. Qua gần 10 năm thực hiện chế độ BHTN, đã có gần 5 triệu lượt người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp, có hơn 180.000 người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, hơn 1,39 triệu lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm. Trong lĩnh vực BHYT, bình quân mỗi năm có trên 109 triệu lượt người thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

D.Thu