Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng quà Tết cho công nhân KCN Tân Tạo
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng quà Tết cho công nhân KCN Tân Tạo

Theo đó, dự toán chi tài chính CĐ cần quán triệt mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, tập trung cho các hoạt động cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ CĐ, phát triển đoàn viên...; giảm chi tiếp khách, hành chính và các chi phí khác.

Lãnh đạo LĐLĐ TP lưu ý các cấp CĐ tăng cường những biện pháp tổ chức thực hiện việc thu kinh phí, đoàn phí CĐ, hạn chế tình trạng thất thu kinh phí, đặc biệt là ở các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức CĐ.

H.Đào