Ngoài thông tin cho người lao động Việt Nam về các quy định của chính phủ Malaysia, các DN cần hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm tránh lây nhiễm Covid-19; tích cực phối hợp với ban quản lý lao động trong việc hỗ trợ lao động có nguyện vọng về nước, nhất là lao động hết hạn hợp đồng.

Tạm dừng đưa lao động sang Malaysia - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục sang Malaysia làm việc

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các DN tạm dừng việc đưa lao động sang làm việc tại Malaysia trong thời gian có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Tin-ảnh: G.Nam