Tiếp tục đưa lao động sang Malaysia

Cục Quản lý Lao động ngoài nước trả lời: Từ tháng 2-2016, chính phủ Malaysia chủ trương tạm dừng tuyển mới lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam vào làm việc trong các ngành nghề chính thức nhằm rà soát lại tình hình lao động nước ngoài làm việc tại đây.

Tuy nhiên đến cuối tháng 8-2016, phía Malaysia đã có thông báo chính thức về việc chính phủ nước này cho phép tuyển dụng trên cơ sở xem xét từng trường hợp lao động mới từ các nước, trong đó có Việt Nam, cho ba lĩnh vực sản xuất, xây dựng và trồng trọt.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đang hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục xúc tiến, khai thác các hợp đồng cung ứng lao động có điều kiện làm việc và tiền lương tốt cho thị trường này.