Tạm dừng đưa lao động tại 109 quận, huyện sang Hàn Quốc

Sau khi thống nhất từ phía Hàn Quốc, Bộ LĐ-TB-XH thông báo việc tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình EPS năm 2017 như sau:

- 109 quận, huyện có tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 30% thuộc 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc thuộc diện đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm 2017.

- Tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2017 đối với 58 quận, huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên trong số 109 quận, huyện nêu trên.

Tuy nhiên, quy định trên không áp dụng việc tạm dừng tuyển chọn lao động ngành ngư nghiệp trong năm 2017 đối với các huyện ven biển thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển năm 2016. Cụ thể là các tỉnh Hà Tĩnh (huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà và huyện Kỳ Anh), tỉnh Quảng Bình (huyện Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới).

Đồng thời, căn cứ vào thông báo của phía Hàn Quốc về số lượng và tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2017, sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn trong năm 2018 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp. Những địa phương giảm được tỷ lệ và số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ được dỡ bỏ việc tạm dừng tuyển lao động.

An Chi