Giấy phép 354/LĐTBXH-GP có đáng tin cậy?

Ban Tư vấn nghề nghiệp Báo Người Lao Động trả lời: Giấy phép 354/LĐTBXH-GP là giấy phép số 354, ngày cấp là 12-6-2013. Đơn vị được cấp là Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực Tracimexco (tên viết tắt là Tracimexco). Địa chỉ công ty ở khu phố Trung, phường Vĩnh Phúc, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bạn có thể truy cập trang web: dolab.gov.vn để biết rõ thông tin.