Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 242/2017/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, từ ngày 1-7-2017, mức trợ cấp hàng tháng đối với những đối tượng nêu trên được điều chỉnh tăng thêm 7,44% so với tháng 6-2017 và được tính theo công thức:

Tăng 7,44% trợ cấp hàng tháng cho quân nhân xuất ngũ - Ảnh 1.

Mức trợ cấp được hưởng từ 1-7-2017 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6-2017 x 1,0744.

Cụ thể, trợ cấp cho quân nhân, người làm công tác cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc có thời gian phục vụ trong Quân đội:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm: 1.650.000 đồng/tháng

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm: 1.725.000 đồng/tháng

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 1.800.000 đồng/tháng

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 1.875.000 đồng/tháng

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 1.950.000 đồng/tháng.

Thông tư 242/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20-11-2017.


K.An