Chương trình Better work được triển khai rộng rãi đã giúp các doanh nghiệp dệt may cải thiện quan hệ lao động
Chương trình Better work được triển khai rộng rãi đã giúp các doanh nghiệp dệt may cải thiện quan hệ lao động

Triển khai tại Việt Nam từ năm 2009, chương trình đã đến với gần 300.000 công nhân (80% là phụ nữ) ở 220 nhà máy dệt may trong cả nước. Việc tham gia chương trình đã giúp các doanh nghiệp tăng năng suất lao động, giảm chi phí, giảm thiểu tranh chấp lao động và nâng cao sự hài lòng của người lao động.

V.Duẩn