Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó chủ tịch LĐLĐ TP, tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ cho các cá nhân tiêu biểu
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó chủ tịch LĐLĐ TP, tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ cho các cá nhân tiêu biểu

6 tháng đầu năm 2014, CĐ khối đã cung cấp 4.400 tài liệu về Bộ Luật Lao động, Luật CĐ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam cho CNVC-LĐ. CĐ khối cùng các CĐ cơ sở đã chăm lo cho gần 4.000 CNVC-LĐ với số tiền 36 tỉ đồng.

Dịp này, có 7 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 27 tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của CĐ khối và 10 cá nhân được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng CĐ.

N.Hà