Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, năm 2020 trong bối cảnh cả thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lãnh đạo các nước ASEAN đã hợp tác ứng phó và vượt qua thách thức bằng những hành động, cam kết mạnh mẽ, đặc biệt là tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 do Việt Nam chủ trì tổ chức thành công vào tháng 11 vừa qua. Ở cấp độ quốc gia, trong lộ trình hướng tới Chính phủ số ở Việt Nam, BHXH Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin vào cung cấp dịch vụ công cho người dân với bước đột phá mới.

Về việc bảo đảm quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý thu - sổ, thẻ (BHXH Việt Nam), cho biết dịch Covid-19 đã dẫn đến nguy cơ các DN tăng nợ BHXH do hoạt động sản xuất - kinh doanh khó khăn; lao động tham gia BHXH, BHYT giảm do bị mất việc làm; khó khăn trong việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Trong 11 tháng năm 2020, cả nước đã có 1.006.728 người được bảo hiểm thất nghiệp (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019); quỹ BHYT đã chi trả chi phí khám chữa bệnh cho hơn 151 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; 1.676 đơn vị, DN được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tương ứng với số tiền là 630 tỉ đồng. 

D.Thu