Trong đó, 59 DN, cơ sở đang sản xuất - kinh doanh cầm chừng; 39 DN đã có thông báo cho lao động nghỉ việc, nghỉ không lương. Khó khăn của các DN đã khiến gần 5.900 lao động mất việc làm, nghỉ không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng.

Trước những khó khăn của DN và người lao động, BHXH tỉnh đã giải quyết tạm dừng đóng BHXH với 21 DN, cơ sở sản xuất kinh doanh với hơn 4.130 lao động; giải quyết chế độ cho 730 lao động phải nghỉ việc và nghỉ không lương của 13 DN. Ngoài ra, BHXH tỉnh và BHXH các huyện, TP đã chốt gần 2.200 sổ BHXH cho người lao động.

N.Tú