Qua thủ tục thông báo khởi kiện của tổ chức CĐ, đã có 114 đơn vị, DN tự giác nộp trên 108 tỉ đồng tiền nợ đọng BHXH. Trước tình hình này, LĐLĐ TP chỉ đạo các CĐ cơ sở tăng cường chức năng giám sát và tự kiểm tra tại đơn vị, DN. Qua kiểm tra, các CĐ cơ sở phát hiện một số thiếu sót và đã kiến nghị người sử dụng lao động giải quyết, khắc phục kịp thời, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

LĐLĐ TP cũng chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30-6-2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về "CĐ khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể".

N.Tú