Công nhân Công ty Dae Yun Việt Nam nêu thắc mắc về chính sách tại một buổi tư vấn pháp luật do Công đoàn cơ sở tổ chức
Công nhân Công ty Dae Yun Việt Nam nêu thắc mắc về chính sách tại một buổi tư vấn pháp luật do Công đoàn cơ sở tổ chức

“Ngày Pháp luật” diễn ra 2 tháng, bắt đầu từ 1-10 đến hết 30-11, trong đó cao điểm là tuần lễ từ ngày 3 đến 9-11, với các hoạt động như: hội thảo, tọa đàm về pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở, thi tìm hiểu Hiến pháp.

Để các hoạt động của “Ngày pháp luật” đi vào chiều sâu, LĐLĐ TP yêu cầu các cấp CĐ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Thông qua hoạt động của “Ngày pháp luật”, các cấp CĐ phải giúp cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật và tự giác hình thành thói quen học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật.

K.An