Đặc biệt, chương trình có tặng điểm dành cho khách hàng thành viên là đoàn viên Công đoàn trong 2 ngày thứ năm 21 và 28-9. Khách hàng mua sắm trong khu tự chọn của hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, HTVCo.op và Co.opSmile sẽ được nhân đôi số điểm tặng vào tài khoản thẻ thành viên.

Tặng điểm cho đoàn viên khi mua sắm - Ảnh 1.

Công nhân mua sắm tại siêu thị Co.opXtra Thủ Đức, TP HCM

Đối với đoàn viên chưa cập nhật thông tin vào chương trình Khách hàng thân thiết của hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra thì phải mang theo thẻ đoàn viên Công đoàn khi mua sắm trong 2 ngày thứ năm 21 và 28-9. Điểm thưởng sẽ được cập nhật sau 7 ngày khi kết thúc chương trình.

Tin-ảnh: H.Đào