Tặng khẩu trang cho y - bác sĩ, người dân vùng dịch - Ảnh 1.

Công đoàn Dệt may Việt Nam tặng khẩu trang cho đội ngũ y - bác sĩ

Toàn bộ số khẩu trang này do đoàn viên ngành dệt may thực hiện, thông qua phát động của CĐ ngành. Trước đó, Công ty CP Tex - Giang và Công ty CP May Phương Đông đã tặng 105.000 khẩu trang đội ngũ y - bác sĩ, CNVC- LĐ, người dân tại các bệnh viện, khu cách ly, các huyện nghèo của 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị.

Tin-ảnh: N.Hà