Tặng mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn - Ảnh 1.

Hướng đến mục tiêu chăm lo tốt nhất cho đoàn viên và người lao động (NLĐ), LĐLĐ tỉnh đề nghị mỗi Công đoàn (CĐ) cơ sở cần chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi, đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập,... cho đoàn viên, NLĐ. Nhằm tạo sự vui tươi, phấn khởi cho NLĐ, lễ phát động còn lồng ghép các trò chơi và phần tuyên truyền tìm hiểu Nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh Long An lần thứ X và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, Luật An toàn - Vệ sinh lao động.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Long An trao tặng tượng trưng 31 Mái ấm CĐ và 100 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động.

T.Ngọc