Theo đó, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng (hiện hành là từ 2-5 triệu đồng) đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: Không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang lương, bảng lương; định mức lao động; quy chế thưởng; không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương; định mức lao động; quy chế thưởng; không xây dựng thang lương, bảng lương hoặc định mức lao động.

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về tiền lương - Ảnh 1.

Công nhân tại một doanh nghiệp ăn nên làm ra, xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động khoa học.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngoài ra, mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng cũng áp dụng đối với các hành vi vi phạm được quy định mới như: Không áp dụng thử định mức lao động trước khi ban hành chính thức; không thông báo bảng kê trả lương hoặc có thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ nhưng không đúng theo quy định; không trả lương bình đẳng hoặc phân biệt giới tính đối với NLĐ làm công việc có giá trị như nhau. Nghị định 12/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17-1-2021 và thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 1-3-2020.

A.Chi