Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết trong năm 2019, nhiều quy định được thực hiện, sẽ tăng quyền lợi và phục vụ tốt hơn người tham gia bảo hiểm.

Mức hưởng chế độ BHXH tăng theo lương cơ sở mới

Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 9-11-2018 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2019. Do đó, cũng từ 1-7-2019, mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ sẽ tăng theo cho phù hợp. Cụ thể, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 447.000 đồng (mức hiện hành là 417.000 đồng).

Tăng quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT  - Ảnh 1.

Khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viên Đa khoa Sài Gòn

Lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.980.000 đồng (mức hiện hành là 2.780.000 đồng); trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.980.000 đồng (mức hiện hành là 2.780.000 đồng) cho mỗi con.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày bằng: 372.500 đồng (mức hiện hành là 347.500 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; 596.000 đồng (mức hiện hành là 556.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.

Không đổi thẻ BHYT

Từ năm 2019 trên thẻ BHYT mới chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày nào, bỏ quy định ghi giá trị sử dụng đến ngày nào. Vì vậy, người tham gia sẽ sử dụng thẻ BHYT sẽ không cần phải đổi lại thẻ hàng năm như trước.

Việc cấp thẻ BHYT chỉ thực hiện với các trường hợp như: Mất, hỏng, có thay đổi thông tin in trên thẻ (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, loại đối tượng, mã hưởng, thay đổi nơi khám chữa bệnh, thời gian đủ 5 năm liên tục).

Đặc biệt, BHXH Việt Nam cũng thực hiện cải cách theo hướng phục vụ tốt hơn người dân. Cụ thể thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT sẽ được thực hiện trong ngày (24 giờ) sau khi nhận đủ hồ sơ. Trường hợp thay đổi thông tin sổ BHXH, thẻ BHYT sẽ được BHXH Việt Nam xử lý không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Với việc cấp lại, đổi thẻ được thực hiện tại cơ quan BHXH quản lý thu và cấp thẻ BHYT trước đó.

Để biết giá trị sử dụng thẻ, người tham gia có thể chủ động tra cứu trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam theo mã số ghi trên thẻ; danh sách cấp thẻ lưu tại đơn vị quản lý đối tượng... hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài theo số 1900.96.96.68 để được nhân viên tổng đài giải đáp.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đang tiến tới cấp thẻ BHYT điện tử cho người dân tham gia BHYT tại một số địa phương, nhằm thay thế thẻ BHYT giấy hiện nay. Việc này sẽ giúp tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi hơn cho các cơ sở y tế và người dân khi khám, chữa bệnh.

Người lao động được giám sát việc đóng BHXH

Nghị định 149 (ra ngày 7-11-2018) của Chính phủ quy định Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, từ năm 2019 người sử dụng lao động phải công khai 7 nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc liên quan. Trong đó, có nội dung liên quan đến bảo hiểm là: Người sử dụng lao động phải công khai các thông tin trích nộp kinh phí công đoàn, phí đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, nội quy, quy chế liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động…

Tăng quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT  - Ảnh 2.

Khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viên Đa khoa Sài Gòn

Trong khi đó, Điều 7 Nghị định lại quy định người lao động được quyền kiểm tra, giám sát các nội dung như việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp; Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động; Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Bên cạnh đó là quy định người lao động được tham gia ý kiến liên quan về: Công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của DN liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong đó, có điểm mới là người lao động được tham gia ý kiến về công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động.

K.An Ành: HOÀNG TRIỀU