Hơn 100 CNVC-LĐ đã tham gia trồng 50 cây dầu rái trong khuôn viên và vệ sinh nhà xưởng, máy móc tại nhà máy.

Tạo mảng xanh tại nơi làm việc - Ảnh 1.

Người lao động Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM tham gia trồng cây

Ông Dương Thế Vũ, Chủ tịch Công đoàn HFIC, cho biết sau buổi trồng cây này, Nhà máy Nước Kênh Đông và các đơn vị thuộc hệ thống HFIC sẽ tiếp tục duy trì và phát huy phong trào trồng cây xanh tại đơn vị bằng những ngày Chủ nhật xanh, góp phần bảo vệ môi trường, phủ xanh TP và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong mỗi CNVC-LĐ. 

Tin-ảnh: H.Đào