Năm qua, dù chịu nhiều tác động do thiên tai, dịch bệnh, giá mủ giảm sâu nhưng VRG vẫn nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, giao dịch thương mại. Nhờ vậy, doanh thu và thu nhập khác ước đạt 25.477 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.067 tỉ đồng; thu nhập bình quân của 83.584 lao động đạt 6,96 đồng/người/tháng, tăng 7,9% so với năm 2020. VRG cũng phối hợp với Công đoàn ngành thực hiện chương trình phúc lợi, chăm lo sức khỏe cho người lao động. Đặc biệt, trong đợt bão lũ vừa qua, VRG đã hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do bão lũ cho mỗi công ty thành viên từ 50 - 500 triệu đồng; tham gia đóng góp ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bão số 9 mỗi tỉnh từ 100 - 300 triệu đồng.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM: Thu nhập bình quân của người lao động tăng 7,9% - Ảnh 1.

Công ty TNHH Cao su Việt - Lào nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Dịp này, Công ty TNHH Cao su Việt - Lào đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động nhờ thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2009-2019.

Tin-ảnh: T.Nga