Tự hào hình ảnh công nhân cao su Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Phan Mạnh Hùng (đứng), Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, ôn lại truyền thống của công nhân cao su và Liên đoàn Cao su Nam Bộ

Chương trình được tổ chức trực tuyến với 67 điểm cầu trên cả nước. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo CĐ Cao su Việt Nam đã ôn lại lịch sử hào hùng của đội ngũ công nhân (CN) cao su và vai trò của Liên đoàn Cao su Nam Bộ trong thời kỳ đầu của Cách mạng Tháng 8-1945, khẳng định truyền thống đáng tự hào của các thế hệ CN cao su Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước.

Dịp này, CĐ Cao su Việt Nam cũng báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025) đến các đại biểu, gửi thư thăm hỏi của lãnh đạo VRG và CĐ Cao su Việt Nam tới CNVC-LĐ của tập đoàn đang làm việc ở các dự án trồng cao su tại Lào và Campuchia. Trong thời gian dịch Covid-19, CĐ Cao su Việt Nam đã hỗ trợ 450 triệu đồng cho CN cao su đang làm việc tại các dự án ở hai nước.

Tin-ảnh: T.Nga