Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án thúc đẩy quyền lao động và quyền CĐ trong các hội KHKT và HNN hướng tới thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản ở Việt Nam. Lao động trình độ cao đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi đất nước. Tại Việt Nam, một phần lớn lực lượng lao động này là thành viên của các HNN, Hội KHKT. Trong quá trình hoạt động, những hội này phải đối diện với nhiều thách thức bao gồm hạn chế về năng lực tổ chức và nguồn lực để có thể hoạt động hiệu quả, bền vững. Hội thảo tập trung trao đổi về các vấn đề thực tiễn, xác định trách nhiệm và đề xuất các mô hình, giải pháp để tổ chức CĐ Việt Nam và các HNN, Hội KHKT bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên trước những biến đổi phức tạp của tình hình đời sống, việc làm, xã hội tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Tập hợp, bảo vệ quyền hội viên ở các hội nghề nghiệp - Ảnh 1.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Chia sẻ về kết quả dự án, ông Vũ Minh Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Viện trưởng Viện Công nhân và CĐ - cho biết trong quá trình nghiên cứu, nhóm dự án đã đưa ra bản khuyến nghị chính sách với nhiều nội dung. Trước hết, các HNN, Hội KHKT cần phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ lao động kỹ thuật có tay nghề cao ở Việt Nam; nâng cao năng lực quản trị, nguồn lực cán bộ. Đối với tổ chức CĐ thì cần tăng cường liên kết, xây dựng mối liên hệ công tác giữa các cấp CĐ Việt Nam với các cấp HNN và Hội KHKT ở cấp trung ương và địa phương; xây dựng chiến lược phát triển đoàn viên và đa dạng hình thức tập hợp người lao động ở mọi thành phần kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người lao động. 

Tin-ảnh: N.Tú