Ngoài hỗ trợ 3 triệu đồng cho nghiệp đoàn làm kinh phí hoạt động ban đầu, LĐLĐ quận còn tặng mỗi đoàn viên một phần quà trị giá 500.000 đồng.

Tập hợp lao động phi kết cấu vào nghiệp đoàn - Ảnh 1.

Đoàn viên nghiệp đoàn giúp việc gia đình nhận quà trong ngày khai mạc Tháng Công nhân

Trước đó, LĐLĐ quận Bình Tân đã thành lập được 5 nghiệp đoàn ở các ngành nghề như thu gom rác dân lập, xe ôm truyền thống, xe ôm công nghệ, nhựa... nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho lực lượng lao động ở khu vực phi kết cấu.

Tin-ảnh: M.Chi