Đợt tập huấn kéo dài trong 3 ngày. Cán bộ CĐ được hướng dẫn về cơ sở pháp lý và chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức phát triển đoàn viên; trình tự thành lập CĐ theo phương pháp mới (điều 17 Điều lệ CĐ Việt Nam). Theo phương pháp này, quy trình thành lập CĐ sẽ gồm 6 bước: khảo sát lao động và doanh nghiệp; tiếp cận, tuyên truyền, vận động người lao động (NLĐ) tự nguyện viết đơn gia nhập CĐ; hỗ trợ NLĐ tổ chức ban vận động thành lập CĐ cơ sở; hỗ trợ NLĐ tổ chức hội nghị thành lập CĐ và lập hồ sơ đề nghị công nhận đoàn viên, CĐ cơ sở và ban chấp hành CĐ cơ sở; thông báo về việc thành lập CĐ cơ sở cho người sử dụng lao động; CĐ cấp trên trực tiếp hướng dẫn CĐ cơ sở thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể và chuẩn bị tổ chức đại hội lần thứ nhất.

Cán bộ Công đoàn chuyên trách giải quyết tình huống báo cáo viên đưa ra
Cán bộ Công đoàn chuyên trách giải quyết tình huống báo cáo viên đưa ra

Tham gia tập huấn, cán bộ CĐ còn được học hỏi các kỹ năng vận động NLĐ, thảo luận nhóm nhằm đúc kết kinh nghiệm công tác từ thực tiễn.

Tin-ảnh: T.Nga