Tham gia chương trình, ngoài được cập nhật kiến thức pháp luật lao động, cán bộ CĐ còn được hướng dẫn quy trình, kỹ năng thương lượng, đặc biệt là nhận diện các yếu tố có lợi cho người lao động trong quá trình thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Tập huấn kỹ năng thương lượng tập thể - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn đặt câu hỏi tình huống tại buổi tập huấn

Dịp này, ban tổ chức cũng phổ biến kiến thức về an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho đội ngũ cán bộ CĐ.

Tin-ảnh: B.Đằng