Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã phổ biến, tuyên truyền về tác hại nhiều mặt của tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS đối với xã hội, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của con người; ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới, đến chiến lược phát triển con người ở Việt Nam và chú trọng việc phòng chống xâm hại tình dục trong đối tượng nhân viên tại các doanh nghiệp, nhà hàng, quán ăn.

Tập huấn phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS - Ảnh 1.

Báo cáo viên tuyên truyền tại chương trình

Thông qua tập huấn, tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ trên địa bàn quận về công tác phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trong tình hình mới.

T.Nga