Tham gia tập huấn, học viên được phổ biến các kiến thức cơ bản về AT-VSLĐ; được đào tạo kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện các quy định về AT-VSLĐ ở cơ sở; nhận diện những yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa… Thời gian tập huấn: 2 ngày thứ bảy 17 và 24-3, học phí: 300.000 đồng/người.

Tập huấn về bảo hộ lao động - Ảnh 1.

Các đơn vị có nhu cầu gửi cán bộ tập huấn, liên hệ Trường Trung cấp CĐ TP HCM (lô 7 cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh); đăng ký qua số điện thoại: 35566246 - 35566683 hoặc email: tcdhcm@gmail.com.

T.Nga